Brosjyreserie for Statsbygg

Bardus fikk oppdraget å lage en serie brosjyrer som fulgte oppussingen av Eidsvollsbygingen. Det var spennende å følge oppussingen der de avdekket og kunne rekonstruere flere ting enn ved forrige restaurering.