Identitet/magasin, Selvaag Eiendom

Bardus Design har utviklet identitet for en hel bydel! For bydelen Løren i Oslo utarbeidet vi logo, og underlag til nettside. Vi designet også et eget magasin, Lørenmagasinet. Lørenmagasinet ble gitt ut jevnlig og tok for seg saker som folk på Løren var opptatt av. Bardus Design jobbet både med innhold, (sammen med flinke journalist Britt Nesteby og prosjektleder Ole Petter i Retailworks), og grafisk utforming. Vi utarbeidet også materiell til spesielle arrangementer på Løren; Lørenjul, Lørendagen og Lørenløpet. Selvaag Eiendom var oppdragsgiveren på prosjektet.

Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv, til glede for kunder, samfunnet og fremtidige generasjoner. De konsentrerer seg om næringseiendom beliggende ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo-området.