Identitet, Prøverommet

Bardus Design har laget identitet; logo/profil og kursmateriell for Prøverommet, i regi av Den Norske Opera & Ballett. Den grafiske løsningen på profilen er basert på et sceneteppe og kursprogrammet er inspirert av japansk tekstil/origamiteknikk.

Prøverommet er en landsdekkende læringsarena for kostymefaget, med kurs, seminarer, hospiteringsordninger, nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid som sentrale oppgaver. Prøverommet koordineres av Den Norske Opera & Ballett via Scenerommet.