Identitet, Nok.

FMSO har samlet alle sine medlemssentre under det nye navnet Nok. Nok. Norge er paraply­organisasjon til Nok.-sentrene. Nok. sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor. Det er i alt 16 senter underlagt Nok. Norge.

Bardus Design har designet logo og grafisk profil på trykte og digitale flater. Vi har designet og levert nettsider til alle sentrene, landingsside for å finne riktig senter noksentrene.no og Nok. Norge-siden med omfattende faglig innhold.