Identitet, Nok.

Nok. Norge er paraply­organisasjon til alle Nok.-sentrene i Norge. Nok. sentrene jobber for at personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor. Det er i alt 16 sentre underlagt Nok. Norge.

Bardus Design har designet logo og grafisk profil på trykte og digitale flater. Vi har designet og levert nettsider til alle sentrene, landingsside for å finne riktig senter noksentrene.no og Nok. Norge-siden med omfattende faglig innhold.