NKF logo og profil

profil

Redesign av logoen til Norsk Kiropraktorforening med profilmanual. Vi har beholdt ryggsøylene, som det grafiske elementet symboliserer, men de er endret til en mer moderne og sterkere form. Fargene og skriftsnittet er også oppdatert. Den nye logoen skal signalisere seriøsitet, varme og tilgjengelighet.