Bokdesign, Gyldendal

Engelskverk for Gyldendal forlag

Explore English er en lærebokserie fra Gyldendal Forlag for første til syvende klasse i barneskolen. Bardus Design har stått for designet og produksjonen av alle lærebøkene fra første til fjerde klasse.

Gyldendal Norsk Forlag AS er et kultur- og kunnskapsforlag som byr lesere på litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap både på papir og i elektronisk form. Forlagshuset utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler og har knyttet til seg engasjerte forfattere og medarbeidere.