Identitet Løren

For LØREN har vi utarbeidet Logo, design av Lørenmagasinet og websider. Lørenmagasinet utgis jevnlig og tar for seg saker som folk på Løren er opptatt av. Alt fra flyktningmottaket på Refstad til boligutviklingen i området. Bardus Design jobber både med innhold, sammen med journalist Britt Nesteby, og utforming. Vi lager også materiell til spesielle arrangementer som er faste på Løren; Lørenjul, Lørendagen og Lørenløpet. Selvaag Eiendom AS er oppdragsgiveren på Lørenprosjektet.